Pióromani - konstruktywny portal pisarski
zygzak

Załóż pracownię
Regulamin

Dzisiaj gości: 143
Dzisiaj w pracowni: 0
Obecnie w pracowni:

Regulamin

Postanowienia ogólne


§1 Pióromani to portal pisarski służący odpowiednio:

- autorom w publikacji swoich utworów, otrzymywaniu odnośnie ich komentarzy i rozwijania swoich umiejętności pisarskich

- czytelnikom do zapoznawania się z utworami i pisania komentarzy

- niezarejestrowanym użytkownikom do zapoznawania się z utworami


§2 Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają następująco:

- Pióromani – pisarski serwis/portal internetowy znajdujący się pod adresem: www.pioromani.pl, do którego niniejszy regulamin się odnosi. Portal Pióromani prowadzony jest przez jego właściciela, jego dane znajdują się w §3 postanowień końcowych.

- Autor – zarejestrowany użytkownik serwisu Pióromani publikujący na nim swoje utwory.

- Czytelnik – zarejestrowany użytkownik serwisu Pióromani posiadający prawa pisania komentarzy do utworów.

- Niezarejestrowany użytkownik – użytkownik serwisu Pióromani, który nie dokonał procesu rejestracji. Nie posiada prawa publikacji czy pisania komentarzy.

- Użytkownik – autor, czytelnik lub niezarejestrowany użytkownik.

- Proces rejestracji – wirtualny proces na portalu Pióromani polegający na kliknięciu linku „Załóż pracownię” (znajdującego się pod grafiką drzwi) i wprowadzeniu i zatwierdzeniu danych (nazwy użytkownika i adresu emailowego, płci) oraz postanowień tegoż regulaminu, a następnie potwierdzenia ich poprzez kliknięcie linku weryfikującego w emailu otrzymanym od serwisu Pióromani.

- Utwór – zamieszczony przez autora utwór literacki.

- Komentarz – opinia, recenzja utworu napisana przez czytelnika.

- Konkurs – cykliczny konkurs na najlepszego autora i czytelnika kończący się wyłonieniem zwycięzców w obu kategoriach.

- Konkurs specjalny – konkurs okazjonalny, na zasadach i czasie określonych przez właściciela serwisu.

- Awans społecznościowy – wirtualna, wewnątrz-portalowa zmiana statusu użytkownika na wyższy, wiążąca się ze zmianą wyglądu awatara, a także zmianą nazewnictwa samego statusu. Może być spowodowana aktywnym działaniem autorów i czytelników, a także wyróżnieniem przez społeczność serwisu Pióromani, także przez wygranie konkursu.

- Nick – wprowadzona przy rejestracji nazwa użytkownika

- 3K – zbiór reguł dotyczących konstruowania komentarzy do utworów.Prawa autorskie


§1 Autorzy i czytelnicy serwisu Pióromani mają prawo umieszczać w nim jedynie teksty własnego autorstwa. I tylko oni są odpowiedzialni za ich treść.


§2 Przez umieszczenie tekstu w serwisie użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie tegoż tekstu w niniejszym serwisie.


§3 Serwis Pióromani nie będzie w żaden sposób udostępniał tekstów autorów i czytelników poza ramami tego serwisu.


§4 Żaden z użytkowników serwisu Pióromani nie ma prawa udostępniać, kopiować, powielać, drukować tekstów innych użytkowników tego serwisu bez ich zgody.


§5 Serwis Pióromani może poprosić autora o zgodę na nagrywanie wersji audio utworu nagrodzonego w konkursie (także specjalnym) i udostępniania go do odtwarzania jedynie użytkownikom w obrębie serwisu Pióromani. Nie zrobi tego jednak bez wcześniejszej zgody autora.Sankcje


§1 Autorzy i czytelnicy serwisu Pióromani mają prawo wyróżniać teksty (utwory i komentarze) innych użytkowników powodując tym samym ich awans społecznościowy w serwisie.


§2 Serwis Pióromani nagradza zwycięzców konkursów (także specjalnych) nagrodami rzeczowymi zarówno jak i awansami społecznościowymi na łamach portalu.


§3 Wszyscy użytkownicy portalu Pióromani mają prawo i są proszeni o zgłaszanie na adres kontaktowy serwisu wszelkich przejawów aspołecznych (agresji, nienawiści, braku kultury osobistej) wyrażonych w komentarzach, odpowiedziach, listach wewnątrz-serwisowych, nickach, czy postach na tymczasowym forum.


§4 Autorzy mają dodatkowo prawo zgłaszać niezgodność komentarzy z 3K (odpowiednio stworzonym do tego przyciskiem znajdującym się pod każdym z ich komentarzy).


§5 Nie przestrzeganie, regulaminu, prawa RP, czy netykiety przez użytkownika serwisu Pióromani może spowodować otrzymanie przez niego ostrzeżenia, lub usunięcie jego konta, niewykluczone, że bez podania przyczyny. Serwis Pióromani zastrzega, że orzeczenie oraz postępowanie w takiej sprawie należeć będzie do właściciela serwisu.Dane osobowe


§1 Podawany przez użytkownika adres email jest użyty w celu poprawnego wykonania rejestracji, a także w przypadku komunikacji serwisu z użytkownikiem w sprawach związanych z portalem Pióromani. Właściciel portalu nie udostępni i nie sprzeda tego adresu innym podmiotom, a także nie będzie wysyłał na niego żadnych reklam.


§2 Użytkownik nie ma prawa zakładać drugiego konta bez wcześniejszego uzgodnienia tego z właścicielem serwisu.Polityka Prywatności


§1 Portal Pióromani nie używa jak na razie plików cookies jednak w przyszłości może zacząć je implementować w celu zwiększenia funkcjonalności niektórych elementów serwisu, a tym samym optymalnego działania tego serwisu.Postanowienia końcowe


§1 Przez korzystanie z portalu Pióromani użytkownik zgadza się przestrzegać postanowień tegoż regulaminu.


§2 Serwis Pióromani zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, w tym nowych sekcji, w niniejszym regulaminie. W takim przypadku użytkownicy zostaną poinformowani o tym pocztą elektroniczną lub przy pomocy obwieszczenia na stronie głównej portalu.


§3 Dane właściciela serwisu:

Adam Mekla
2 Cornwell Road
Old Windsor
SL42RF
Anglia
kontakt@pioromani.pl